Skip to main content Skip to accessibility page Skip to search input
People laughing

Bank of Melbourne có nhiều loại thẻ để quý vị chọn một khi quý vị đã đến Úc. Chúng tôi có thẻ phân lời thấp, thẻ miễn lệ phí hàng năm cũng như thẻ mà quý vị có thể lấy điểm (có thể đổi điểm để lấy vé máy bay hay quà cho cuộc sống hàng ngày) và cả loại thẻ tặng bảo hiểm du lịch nữa.

Thẻ lấy điểm

Với loại thẻ lấy điểm của chúng tôi, quý vị có thể đổi điểm kiếm được thành điểm hay số dặm đường của chương trình khách bay thường xuyên của nhiều hãng máy bay (như Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Qantas và Cathay Pacific Asia Miles). Tức là chỉ mua sắm hàng ngày mà thôi bằng thẻ lấy điểm của mình mà quý vị có thể kiếm và để dành điểm cho chuyến bay về thăm quê nhà.

Quý vị cũng có thể đổi điểm để lấy phiếu mua hàng của nhiều tiệm và thương hiệu lớn tại Úc.

Thẻ tín dụng phân lời thấp

Thẻ Vertigo của chúng tôi cho quý vị phân lời loại thay đổi thật thấp cho việc mua sắm và lệ phí hàng năm nhẹ.

Thẻ Miễn Lệ Phí Hàng Năm

Hãy tận hưởng sự thoải mái của một thẻ tín dụng miễn lệ phí hàng năm:

  • Miễn lệ phí hàng năm trọn thời gian quý vi có thẻ 
  • Mức tín dụng tối đa bắt đầu từ $500
Không có thời gian miễn tiền lời 

Quý vị có thắc mắc gì không?

Chi tiết

Có tiêu chuẩn cho vay, thể lệ và điều kiện, lệ phí và phụ phí.

Trước khi quyết định, cách hay nhất là quý vị hãy đọc thể lệ và điều kiện.

Xin quý vị đọc những văn kiện này và giữ một bản. Quý vị có thể yêu cầu một bản trên giấy tại chi nhánh.