Skip to main content Skip to accessibility page Skip to search input
Family

Chúng tôi là chuyên gia cho vay mua nhà 

Chúng tôi có chuyên gia cho vay mua nhà (một số chuyên viên nói tiếng Việt hay Quan Thoại) tại những chi nhánh của chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị. Họ sẽ trình bày cho quý vị những cách để mua nhà và kế hoạch khôn khéo có thể giúp quý vị làm chủ căn nhà của mình sớm hơn.

Chuyên viên vay mua nhà của chúng tôi sẽ giúp quý vị: 

 • Tính xem quý vị cần phải có số tiền ban đầu là bao nhiêu 
 • Xét một cách trung thực quý vị vay được bao nhiêu và khả năng trả góp 
 • Được tự tin để trả giá mua nhà 
 • Biết chi thu của mình và ra tay nhanh chóng khi tìm được nhà vừa ý 
 • Tiết kiệm nhờ chương trình vay mua nhà trọn gói, những khoản giảm giá khác hay chương trình đặc biệt 
 • Tận dụng những đặc điểm linh động trong món vay mua nhà của mình như được trả thêm không giới hạn cho món vay phân lời dạng thay đổi, cấn tiền lời trương mục tiết kiệm qua món vay và tạm bớt tiền trả góp khi gặp khó khăn cho những khách hàng hội đủ điều kiện3.

Nhiều loại vay mua nhà thích hợp với nhu cầu của quý vị 

Chúng tôi có loại vay mua nhà phân lời dạng thay đổi hay cố định (hay cả hai dạng) và loại vay qua một trương mục tín dụng.

Chúng tôi còn có chương trình vay mua nhà trọn gói chẳng những bớt phân lời mà còn tiết kiệm cho khách hàng trong nhiều dịch vụ ngân hàng kể cả thẻ tín dụng và bảo hiểm.

Standard Variable Rate Loan

 • Nhiều đặc điểm hấp dẫn kể cả việc vay lại và cấn được trọn tiền lời trương mục tiết kiệm qua món vay. 
 • Được phân lời cạnh tranh dạng thay đổi mà không bị ràng buộc trong một thời hạn cố định.

Fixed Rate Home Loan

 • Chọn một phân lời cố định từ 1 đến 5 năm
 • Biết rõ tình trạng chi thu và những gì quý vị cần phải trả 
 • Tiết kiệm nhờ cấn được một phần tiền lời trương mục tiết kiệm qua món vay.

Advantage Package

 • Tiết kiệm phân lời mua nhà và lệ phí1 nhờ được bớt theo chương trình trọn gói 
 • Chương trình trọn gói cho món vay mua nhà, thẻ tín dụng và trương mục xuất nhập.

Portfolio Loan

 • Một trương mục tín dụng linh động kết hợp chương trình vay linh tinh và vay đầu tư thành một món vay
 • Lập tới 10 trương mục phụ2 trong Portfolio Loan của mình và vẫn dùng được vốn trong căn nhà trong khi còn trả góp nợ nhà.

Quý vị có thắc mắc gì không?

Chi tiết 

Có tiêu chuẩn cho vay, lệ phí và phụ phí, thể lệ và điều kiện.

1. Lệ phí hàng năm của Chương Trình Trọn Gói Có Lợi Thế là $395. Quý vị có thể phải trả những lệ phí khác. Việc giảm phân lời và tiết kiệm lệ phí áp dụng trong suốt thời gian chương trình còn hiệu lực. Hãy liên lạc với chúng tôi để biết quý vị có hội đủ điều kiện hưởng quyền lợi của Chương Trình Trọn Gói Có Lợi Thế hay không. 

2. Chủ trương mục phụ phải là một hay nhiều người vay của Portfolio Loan. Những người vay còn lại của Portfolio Loan phải đứng ra bảo đảm cho trương mục phụ đó. Bất cứ người vay Portfolio Loan nào không là chủ trương mục phụ thì phải bảo đảm cho trương mục phụ này.

3. Có tiêu chuẩn cho vay, điều kiện và lệ phí.